Raad van State adviseert: kerken geen uitzondering bij coronasluitingen

Leestijd: < 1 minuut

Uitzondering voor levensbeschouwelijke gebouwen vervalt

Vrijdag 23 april 2021-08:11- Bron: ADN-Foto: PB
 -‘s-Gravenhage- Burgemeesters moeten ook kerken en andere gebedshuizen kunnen sluiten als die vanwege corona een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Dat advies heeft de Raad van State gegeven aan het kabinet voor nieuwe coronawetgeving. Het kabinet wil het mogelijk maken dat burgemeesters voor een periode van maximaal tien dagen een gebouw kunnen sluiten, maar maakte daarbij met oog op de grondwet aanvankelijk een uitzondering voor levensbeschouwelijke gebouwen. De Raad van State redeneert nu dat als er een ernstig risico is voor de onmiddellijke verspreiding van het coronavirus door een uitbraak die uitzondering niet mag worden gemaakt.

“Het uitoefenen van godsdienst of overtuiging in deze gebouwen is grondwettelijk beschermd”, zegt de Raad. “Dit sluit echter niet uit dat daarop met het oog op de bescherming van de volksgezondheid beperkingen kunnen worden gesteld in een specifieke wet.”

Het kabinet neemt het advies over maar stelt wel extra procedurele eisen aan de sluiting van zo’n gebouw, zegt de Raad van State. De wettekst die het kabinet uiteindelijk naar de Tweede Kamer stuurt moet nog openbaar gemaakt worden.