Tag: kerksluiting

60% van alle RK-kerken in Bisdom Haarlem-A’dam gaat binnen 5 jaar sluiten

Leestijd: 2 minuten Leegloop en geldgebrek hoofdoorzaken  -Haarlem- Het is inmiddels ruim vijf jaar gele­den dat het bisdom Haarlem-A’dam de beleids­no­ti­tie ‘Kerk in een veran­der(en)de samen­le­ving’ uitbracht en acht­tien jaar gele­den dat het bisdom de beleidsnota ‘Nieuwe tij­den, nieuwe wegen’ pre­sen­teerde. Ver­an­de­ringen in de samen­le­ving Zoals de titels van deze do­cu­menten al aan­ge­ven […]

Parochie ‘s-Hertogenbosch: “Gemeente gaat niet over invulling leegstaande kerkgebouwen”

Leestijd: < 1 minuut  -‘s Hertogenbosch- Parochiebesturen bepalen zelf welke kerkgebouwen zij sluiten en wat de eventuele nieuwe bestemming wordt en niet de gemeente. De gemeente speelt daarbij hooguit een ondersteunende rol. Zo reageerde het Bossche college van B en W op vragen van de partij ‘Rosmalens Belang’. Dit naar aanleiding van het besluit […]

Rosmalen: Kerkgebouwen behouden, desnoods als ontmoetingsplek

Leestijd: 2 minuten   -Rosmalen- Kerkgebouwen die worden afgestoten door parochiebesturen zouden mogelijk een andere functie als ontmoetingsplek kunnen krijgen. Dat stelt de lokale partij Rosmalens Belang. De partij reageert op het besluit van het parochiebestuur van de  Heilige Maria om op afzienbare tijd zes van haar acht kerkgebouwen te sluiten. De oorzaak: afnemend […]

Raad van State adviseert: kerken geen uitzondering bij coronasluitingen

Leestijd: < 1 minuut Uitzondering voor levensbeschouwelijke gebouwen vervalt  -‘s-Gravenhage- Burgemeesters moeten ook kerken en andere gebedshuizen kunnen sluiten als die vanwege corona een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Dat advies heeft de Raad van State gegeven aan het kabinet voor nieuwe coronawetgeving. Het kabinet wil het mogelijk maken dat burgemeesters voor een periode van […]