Kerk in Limburg: Krimp en sluiting

Leestijd: 3 minuten
Donderdag 19 oktober 2023 -08:58 uur – Bron: Redactie Kerk/De Limburger/Bisdom/Kaski – Beeld: Publiek domein

-Roermond- Het Bisdom Roermond heeft alle parochies opdracht gegeven onderzoek te doen naar de toekomst van hun Kerkgebouwen. Welke moeten en kunnen behouden worden en welke moeten er worden afgestoten? Om een-en-ander in kaart te brengen moeten de parochies tussen nu en medio 2024 hun visie op papier te zetten.

Harry Quaedvlieg (54) werd in 2020 benoemd tot Vicaris-Generaal Quaedvlieg en kreeg binnen het Bisdom de portefeuille ‘herstructurering en vitalisering’. De Pastoor met achttien jaar werkervaring in Geleen wist waar hij aan begon. In zijn standplaats Geleen kende men in de jaren negentig nog negen parochies met allemaal een eigen Kerk. Inmiddels zijn er daarvan twee gesloopt en twee aan de Eredienst onttrokken om een maatschappelijke functie te krijgen.

Het Bisdom Roermond heeft een Kerk in Heerlen definitief aan de Eredienst onttrokken. Het decreet van de Bisschop wordt van kracht zo gauw de nieuwe bestemming van het gebouw bekend is. De gemeente Heerlen wil er graag een zwembad van maken, en zo zijn er in het meest zuidelijke Bisdom tal van voorbeelden.

“Natuurlijk doet het pijn om een Kerk te sluiten, maar wij zien steeds vaker dat het gewoon niet meer gaat. Er zijn tientallen Kerken in ons Bisdom waar in het weekeinde nog maar 25 gelovigen naar de H. Mis komen. Dat is financieel onhoudbaar. 90 procent van alle parochies schrijft al rode cijfers. Wij hebben te veel Kerken, te grote Kerken en te weinig gelovigen. De laatste jaren zijn al 75 Kerken gesloten en het zal in de toekomst met nog minder moeten, daar hoef je geen profeet voor te zijn,” aldus de Vicaris-Generaal in dagblad de Limburger.

Quaedvlieg: „Wat ik vaak hoor, is dat mensen in een wijk of dorp al jaren niet meer als gelovige in de Kerk komen, maar zodra die Kerk dreigt te verdwijnen maken zij bezwaar: want dat vinden zij toch jammer.”

 

Quaedvlieg krijgt te maken met een veranderend Limburg: krimpende bevolking, ontkerkelijking, desinteresse bij de jeugd en overstap naar andere al dan niet religieuze bewegingen en boosheid over seksueel misbruik in het verleden. Gingen er in 2010 gemiddeld nog 59.300 Limburgers in het weekeinde ter Kerke, vorig jaar waren er dat toch nog 19.500. Lees verder onder de afbeelding>

Maastricht

De Limburgse parochies moeten nu aan de slag. Welke Kerk krijgt een hoofdfunctie, welke een neventaak, bijvoorbeeld een maatschappelijke invulling, maar nog wel open voor rouw- en trouw of als kapel. Maar dan is er naast het tekort aan bezoekers cq parochianen ook het probleem van krimp in het aantal vrijwilligers en natuurlijk de geldelijke inkomsten. De hoge (stook)kosten en de inflatie spelen een belangrijke rol. In Limburg staat 90 procent van de parochies in het rood.

Ook in Limburg geldt dat de Bisschop het laatste woord heeft. Welke Kerk gaat op slot en welke niet. In veel (krimpende) dorpen in het Bisdom Roermond zal aan sluiting niet te onkomen zijn, de hoop bij velen is dat wellicht de ‘huiskerk’ terugkeert, in kleine groepjes in een huiskamer of een klein achterafzaaltje ‘kerken’.

De actuele situatie in de Limburgse Kerken is volgens onderzoeks- en statistisch bureau Kaski als volgt: Het Bisdom Roermond kent 602.000 Rooms-Katholieken verdeelt over 280 parochies met 293 Kerkgebouwen. In 2022 waren er ieder weekeinde 380 vieringen welke gezamelijk 19.500 bezoekers trokken (Bron Kaski).