Religieuzen bidden voor zieke bisschoppen…en U doet mee

Leestijd: 2 minuten
Dinsdag 209 december 2022 – 17:32 uur – Bron: KNR – Beeld: Publiek domein
  -Roermond- De religieuzen in Nederland bidden tijdens de zogeheten Kerstnoveen speciaal voor de zieke Bisschoppen Mgr. Harrie Smeets van Roermond en Mgr. Jan Liesen van Breda. Het Bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen heeft alle leden van religieuze instituten en sociëteiten van apostolisch leven uitgenodigd als voorbereiding op Kerstmis speciaal voor de twee Bisschoppen te bidden.

De Kerstnoveen vindt plaats in de laatste week vóór Kerstmis. De KNR heeft een speciaal gebed gemaakt voor de twee zieke Bisschoppen. Gedurende de week tot en met 24 december dragen de 2500 religieuzen en leden van een sociëteit van apostolisch leven in Nederland hen mee in hun gebed. Iedereen die dat wil is uitgenodigd zich te verenigen met de religieuzen in dit gebed.

 

Voorbede voor bisschoppen Harrie Smeets en Jan Liesen

om dagelijks te bidden van 17 tot en met 24 december

 

Goede God,
U die ons liefhebt
en ons vraagt elkaar lief te hebben:
wij bidden U voor
de bisschoppen Harrie Smeets en Jan Liesen.

Bekommer U om uw dienaars,
heb medelijden en bescherm hen.

Wij vragen om genezing en innerlijke vrede.
Richt hen op door uw kracht
en troost hen met uw steun.

Sterk hen en ons allen in het geloof
dat wij geborgen zijn in uw liefde.
Blijf hen nabij en laat ons zien
– ook in ziekte en bij verdriet –
dat U uiteindelijk alles ten goede keert
en wij niet kunnen vallen uit uw hand.

Zo bidden wij voor deze bisschoppen
en voor alle zieken en mensen in nood,
op voorspraak van Maria en alle heiligen.

Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden,
om de mensen te verlossen, de zieken te genezen
en die ons menselijk bestaan heeft willen delen,
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.