Resonansgroep Jodendom R.-K. Kerk in Limburg waarschuwt tegen opkomend antisemitisme

Leestijd: 2 minuten
Vrijdag 19 april 2024 ~ 10:59 uur ~ Bron: Redactie Kerk/Bisdom/Resonansgroep ~ Beeld: Nationaal Archief Emmen

-Roermond- De ‘Resonansgroep Jodendom Rooms-Katholieke Kerk in Limburg’ waarschuwt tegen het recent opkomend antisemitisme. “Haat mag geen plaats hebben in onze harten,” schrijft de groep in een verklaring. Tevens roept de resonansgroep namens het bisdom Limburgse katholieken op tot een voortdurende zelfreflectie op hun eigen houding tegenover joden.

 

Verklaring Resonansgroep

In 2005 hebben de bisschoppen besloten om per bisdom een klankbordgroep (resonansgroep) op te richten om katholieken meer bekend en vertrouwd te maken met het Jodendom. Ook het bisdom Roermond kent zo’n klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van zowel de katholieke Kerk als de Joodse gemeenschap in Limburg.

Limburg is van oudsher een katholieke provincie. Er wonen nog steeds honderdduizenden rooms-katholieken. En de Joodse gemeenschap? De voorzitter van de Joodse gemeenschap, Ernst de Reus, spreekt over ongeveer 500 joden. Landelijk zijn er misschien 50.000 Joden.

Zoals er in de Rooms-katholieke Kerk gelovigen zijn in alle soorten en maten, van uiterst behoudend tot zeer liberaal denkend, zo geldt dat ook voor de Joodse gemeenschap. Een Jood met haat bejegenen, omdat je denkt te weten waar deze Jood voor staat, dat is racistisch en antisemitisch. En als je weet waar deze Joodse medemens voor staat en je bent het daar niet mee eens, ook dan is haat geen optie. De enige mogelijkheid is om met elkaar in dialoog te gaan, als daar openheid voor is, en van elkaar te leren of anders respectvol van mening te verschillen.

In een klankbordgroep worden zorgen gedeeld en gehoord. De zorgen van de kleine, zeer kleine Joodse minderheid in ons bisdom zijn heel groot. Ernst de Reus zei bij de onthulling van een herdenkingsmonument in Roermond op 7 april: “De Jodenhaat is niet meer ondergronds, maar wordt openlijk verheerlijkt. Het antisemitisme manifesteert zich dagelijks, van school tot universiteit, van treinstation tot zelfs in de Tweede Kamer. Waarom worden Nederlandse Joden bedreigd? Zij maken niet het beleid van Israël.”

De Reus vervolgde zijn verhaal: “Bijna 80 jaar na de oorlog zijn Joden weer vogelvrij en is er veel politie-inzet nodig voor bescherming van Joden en joodse objecten. Joden moeten hun joods-zijn verbergen, hun mezoeza van de deur halen en vooral niet openlijk zeggen dat zij joods zijn. Met alle geweldige initiatieven die door vrijwilligers genomen worden om de Shoa niet te vergeten, zoals Stolpersteine, Auschwitzreizen en gesprekken op scholen door overlevenden, sluit ik mij toch aan bij de vraag die opperrabbijn Jacobs onlangs in een artikel opwierp: ‘Is er in Nederland nog toekomst voor de joodse gemeenschap’?”

Onlangs, op 2 februari, veroordeelde paus Franciscus (nogmaals) alle vormen van anti-judaïsme en antisemitisme. Hij noemde het ‘een zonde tegen God’. “De kerk verwerpt iedere vorm van anti-judaïsme en antisemitisme. Ondubbelzinnig veroordeelt de kerk manifestaties van haat jegens Joden en het Jodendom als een zonde tegen God,” zo schrijft de paus in een brief aan de Joodse bevolking van Israël.

Het bisdom Roermond dringt dan ook aan op voortdurende zelfreflectie van de Limburgse rooms-katholieken. Haat mag geen plaats hebben in onze harten. De verrezen Heer begroette zijn (Joodse) vrienden tot driemaal toe met een hartelijk sjalom: ‘Vrede zij met jullie!’ Doen wij evenzo!