Afscheid Bisschop Harrie Smeets (fotoreportage)

Leestijd: 3 minuten
Donderdag 28 december 2023 ~ 12.06 uur ~ Bron: Redactie Kerk/Bisdom ~ Beeld: MariaBode/Bisdom

-Roermond- De uitvaart van de overleden Bisschop Harrie Smeets is op zaterdag 6 januari in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Het zal, op verzoek van Smeets zelf, een sobere plechtigheid worden.

De Kathedraal kent 300 zitplaatsen, dat zal gezien de belangstelling worden aangepast naar 1000. Alle Nederlandse Bisschoppen worden uitgenodigd. Uit het buitenland komen  collega-bisschoppen uit het Belgische Hasselt en Luik en uit Duitsland de Bisschoppen van Aken en Münster. Ook emeritus Bisschop Wiertz zal komen.

Naast de familie en geestelijkheid krijgen de Gouverneur en alle Limburgse burgemeesters een uitnodiging, alsook maatschappelijke organisaties en vrienden. Er zal ook een groot aantal plaatsen zijn voor ‘het gewone volk’. Daarvoor moet men zich wel aanmelden via de site van de Bisdom. Donderdagavond meldde het Bisdom dat er geen plaatskaarten meer zijn. L1, de regionale omroep van Limburg, zal de uitvaartplechtigheid live op televisie uitzenden.

Wie de Bisschop nog éénmaal wil zien kan dat doen via een speciale fotosite van het Bisdom, klik H I E R om naar de site te gaan.

 

Requiemmis

Het wordt een Requiemmis zoals die grotendeels ook voor iedere andere gelovige wordt opgedragen, alleen wat pontificaler. Men volgt ook gewoon de liturgie en de lezingen van de dag. De plechtigheid begint in de Caroluskapel, waar de baar met het gebalsemde lichaam van Smeets staat opgebaard. Alle Bisschoppen en andere geestelijken komen vanuit de Kapel in een stoet over de Markt richting de Kathedraal. De liturgische volgorde van die stoet ligt vast. Voorop lopen de acolieten, gevolgd door de Diakens, de Priesters en de Bisschoppen. De leden van het Kathedraal-kapittel lopen langs de rouwwagen, de familie erachter.

Op verzoek van Smeets wordt er maar één toespraak gehouden. Helemaal aan het einde van de Mis. De Bisschop heeft daar bij leven al iemand voor aangewezen, een goede vriend. Qua muziek wilde hij alleen een Gregoriaans koor, geen optredens van artiesten of andere solisten. Hij wilde een sobere viering. Voor het bidprentje heeft hij zelf een gedicht uitgekozen. Voorop staat een icoon van de engel Rafaël, met wie hij zich altijd nauw verbonden heeft gevoeld. Gepreekt zal er worden door de Groninger Hans van den Hende, de huidige Bisschop van Rotterdam. Die heeft hem vijf jaar geleden in dezelfde Kathedraal ook gewijd.

 

2 dagen afscheid in de Caroluskapel.

Smeets stelde voor dat zijn publieke afscheid, volgens traditie, twee dagen mag duren. Op 28 en 29 december is iedereen die hem de laatste eer wil brengen welkom tussen 14.00 en 17.00 uur. De ridders van het Heilig Graf en enkele Limburgse schutters zullen bij toerbeurt een erewacht vormen naast de baar met het gebalsemde lichaam. Op de eerste dag van afscheid, donderdag, kwamen ongeveer 400 mensen langs de baar met open kist, voor een laatste groet aan de zo geliefde Bisschop.

Bijzetting

De wijlen Bisschop wordt bijgezet in de Bisschoppelijke Grafkapel op het Oude Kerkhof in Roermond. Daar liggen bijna alle Bisschoppen sinds 1853, op één na, Jo Gijsen ligt in Sittard. Dat was de wens van zijn zus. Die wilde hem dichterbij hebben, opdat zij regelmatig zijn graf kon bezoeken. Afgesproken was dat Gijsen na haar dood wel naar de Grafkapel komt. De zus is inmiddels overleden, maar Gijsen is nog niet verplaatst. De lichamen van de Bisschoppen liggen in nissen boven en naast elkaar, met een marmeren plaat waarop hun titulatuur en overlijdensdatum staat.

Van alle Bisschoppen wordt een portret gemaakt. Het portret van Harrie Smeets is al klaar. Het is geschilderd door de Venrayse kunstenares Lucia Knops. Smeets zelf wilde het bij leven beslist niet zien. Dat vond hij te confronterend. Mgr. Smeets wist toen hij poseerde dat hij binnen afzienbare tijd zou overlijden. Wanneer zijn portret precies ophangen gaat worden is nog niet beslist. Daar wordt in elk geval ook de familie – zijn zussen Marjo en Jenny – bij betrokken, aldus het Bisdom.