Tag: 2020

Priesteraanwas in Frankrijk stabiel

-Parijs- (KNA) De Priesterwijdingen in Frankrijk blijven op een laag niveau, maar wel stabiel. In DV 2020 zullen 126 mannen tot Priester worden gewijd, dat is er één meer dan in 2019, deelt de Franse Bisschoppenconferentie mee aan het Katholieke magazine ‘La Croix’. Enkele wijdingen zijn door de Coronacrisis van […]