Tag: haarlem

60% van alle RK-kerken in Bisdom Haarlem-A’dam gaat binnen 5 jaar sluiten

Leestijd: 2 minuten Leegloop en geldgebrek hoofdoorzaken  -Haarlem- Het is inmiddels ruim vijf jaar gele­den dat het bisdom Haarlem-A’dam de beleids­no­ti­tie ‘Kerk in een veran­der(en)de samen­le­ving’ uitbracht en acht­tien jaar gele­den dat het bisdom de beleidsnota ‘Nieuwe tij­den, nieuwe wegen’ pre­sen­teerde. Ver­an­de­ringen in de samen­le­ving Zoals de titels van deze do­cu­menten al aan­ge­ven […]

Bisdom Haarlem: Interview neomisten (video)

Leestijd: < 1 minuut -Haarlem- In sep­tem­ber hebben drie Pries­ters in het Bisdom Haarlem-Amsterdam de Pries­ter­wij­ding ont­van­gen. Lizette Romijn gaat voor Ka­the­draal TV met deze Neomisten in gesprek en presen­teert daar­mee prach­tige ge­tui­ge­nissen van deze jonge mannen over hun roe­ping. Aanschouw onderstaande video>