Tag: hemelvaart

Maria ten Hemelopneming. Wat is dat ook al weer?

Maria Tenhemelopneming of Maria-Hemelvaart Maria-Tenhemelopneming is de Rooms-katholieke benaming voor de feestdag van de opneming van Maria in de hemel “met lichaam en ziel”. In de Orthodoxe Kerk wordt dit feest de Ontslapenis van de Moeder Gods genoemd.Ontstaansgeschiedenis van de feestdag Over het overlijden en vervolgens met lichaam en ziel […]