Vandaag Wereldgebedsdag voor behoud van de schepping

Leestijd: < 1 minuut -UTRECHT- Op 1 september besteden Rooms Katholieken wereldwijd extra aandacht aan de zorg voor de schepping. In 2015 riep Paus Franciscus die dag voor de Rooms-Katholieke kerk uit tot jaarlijkse “Werelddag van gebed voor de zorg voor de schepping”. Dit jaar vieren gelovigen deze dag voor de vijfde keer.

“Ons gemeenschappelijk huis.” Zo noemt Paus Franciscus de aarde in zijn bekende encycliek Laudato Si’. Daarin herinnert hij iedereen er, net als de heilige Franciscus, aan dat we respect moeten hebben voor “zuster aarde, die ons voedt en leidt en allerlei vruchten voortbrengt.” Dat zijn de letterlijke woorden waarmee Sint Franciscus de schepping bezingt in zijn beroemde Zonnelied. Inmiddels is dit gebedsdag voor de schepping uitgebreid tot een ‘periode van de schepping’ die tot 4 oktober duurt, de feestdag van Sint Franciscus.

Gezien de enorme ecologische problemen, is het helaas nog steeds nodig om aandacht voor het milieu en de schepping te blijven vragen. De aarde is immers “ons gemeenschappelijk huis” en daar hebben we er maar één van. De Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen hebben gezamenlijk de Laudato si’ werkgroep Nederland opgericht. Op de website van deze werkgroep zijn tal suggesties te vinden voor parochies om aandacht aan de schepping te besteden.

Website Laudato Si’-werkgroep Nederland