Vaticaan stelt nieuwe normen vast voor beoordeling van Mariaverschijningen

Leestijd: 2 minuten
Zaterdag 11 mei 2024 ~ 06:04 uur ~ Bron: Redactie Kerk/VN ~ Beeld: Publiek domein

-Vaticaanstad- Het Vaticaan heeft nieuwe richtlijnen aangekondigd voor de beoordeling van Mariaverschijningen en andere bovennatuurlijke fenomenen. De perskamer van het Vaticaan is voornemens de nieuwe normen op 17 mei tijdens een persconferentie in Rome te presenteren. Kardinaal Victor Fernandez, hoofd van de Dicasterie voor de geloofsleer, is hiervoor verantwoordelijk.

Tranen

Sinds het midden van de 19e eeuw heeft de Rooms-katholieke kerk herhaaldelijk te maken gehad met berichten van (on)gelovigen die beweren dat de Maagd Maria aan hen is verschenen en hen boodschappen voor de mensheid heeft toevertrouwd. Daarnaast zijn er ook herhaaldelijk meldingen van Mariabeelden waarop tranen of bloeddruppels zouden verschijnen. Soms leiden zulke meldingen tot grote stromen pelgrims en bedevaarten, waarvoor dan kapellen of soms bedevaartsoorden ontstaan.

In de Rooms-katholieke kerk worden dergelijke fenomenen beschouwd als ‘private openbaringen’ zodra deze door de kerk worden erkend. De gelovigen zijn vrij om erin te geloven of niet. Tot de bekendste verschijningen in Europa van de afgelopen tijd behoren die van Lourdes in Frankrijk (1858), Fatima in Portugal (1917), Heede (1937) en Medjugorje (1981). Over de laatste twee heeft Rome nog geen definitief oordeel geveld.

Deskundigen

Voordat de Heilige Stoel een dergelijke beslissing neemt, benoemt men een commissie van deskundigen. Deze onderzoekt de verschijnselen, ondervraagt de vermeende ‘zieners’ en doet aan het eind een aanbeveling. De lokale verantwoordelijke bisschop – of het Vaticaan in het geval van internationaal belangrijke gebeurtenissen – beslist dan of het een bovennatuurlijke verschijning is of het werk van mensen. Heel vaak is het oordeel echter ook: “Het is niet zeker of het bovennatuurlijk is.”

In Trevignano, ten noorden van Rome, trok een ‘huilend Mariabeeld’ met openbaringen van Onze Lieve Vrouw aan een zieneres in de afgelopen maanden veel aandacht. Na een onderzoek kwam de plaatselijke bisschop tot de conclusie dat het niet om een bovennatuurlijk fenomeen gaat en hij verbood pelgrimstochten naar de plek van de vermeende verschijningen.