VluchtelingenWerk: Kort geding om crisis asielopvang

Leestijd: < 1 minuut

“Wij gaan dit niet als het nieuwe normaal accepteren.”

Donderdag 7 juli 2022 -06:22 – Bron: ADN/VWN/NOS – Beeld: EMB
  -Ter Apel/Amsterdam- VluchtelingenWerk Nederland (VWN) stapt naar de rechter als het Rijk de opvang van asielzoekers voor 1 augustus niet op orde heeft en aan de wettelijke minimumnormen voldoet.

VWN laat weten het Rijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) formeel aansprakelijk te stellen “voor de schadelijke en inhumane omstandigheden in de asielopvang”.

Structureel tekort

Er is een structureel tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers in Nederland, waardoor duizenden asielzoekers volgens VluchtelingenWerk al maanden in (crisis)nood-opvanglocaties verblijven, deels in de open lucht. “De omstandigheden aldaar zakken door de humanitaire ondergrens en zijn schadelijk voor de gezondheid. Intussen is het elke dag weer de vraag of er voldoende opvangplaatsen zijn waar vluchtelingen de nacht kunnen doorbrengen.”

Frank Candel, voorzitter van VluchtelingenWerk Nederland, zegt dat de opvang niet tijdelijk onder de maat is, maar dat het inmiddels structureel is geworden. “Wij gaan dit niet als het nieuwe normaal accepteren.”

Kort geding

Volgens VluchtelingenWerk kan een uitspraak in kort geding van de rechter helpen om de bestuurlijke impasse te doorbreken. “Er is geen gebrek aan oplossingen voor het tekort aan opvangplekken. Maar door een impasse tussen het Rijk en gemeenten ontbreekt daadkracht. De huidige opvangcrisis is daarom vooral een bestuurlijke crisis.

Candel meldt verder dat belangrijke waarschuwingen en adviezen jarenlang zijn genegeerd en dat daarom de opvangcrisis juridisch verwijtbaar is. “Mensen op de vlucht voor oorlog of vervolging moeten humaan en fatsoenlijk worden opgevangen.

In het nationaal aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen dagelijks tientallen nieuwe binnenkomers, waaronder kinderen, niet worden geholpen. Hun lot is, buiten in tenten slapen, of de nacht doorbrengen in de gangen van IND-kantoren of de gazons rond deze kantoren.