VN-klimaatrapport: “We zijn op weg naar een opwarming van 2,9 graden”

Leestijd: 2 minuten
Dinsdag 21 november 2023 -09:02 uur – Bron: Redactie Wereld/IPS-TheConversation – Beeld: MariaBode
  • Nieuw VN-klimaatrapport klinkt onheilspellend
  • Uitstoot- en temperatuurrecords weer verbroken
  • “De opwarming van de aarde met drie graden is in zicht”

-Brussel- Temperatuurrecords sneuvelen en de uitstoot van broeikasgassen bereikt nieuwe hoogten. Het Emissions Gap Report 2023 dat op maandag werd vrijgegeven klinkt bijzonder onheilspellend: de wereld stevent af op een temperatuurstijging van net geen 3 graden Celsius.

Het rapport dat UNEP, het milieubureau van de Verenigde Naties, uitbrengt naar aanleiding van de nakende start van de klimaatconferentie in Dubai (COP28), is de 14e editie in een reeks rapporten waarin de beste klimaatwetenschappers ter wereld de toekomstige trends in broeikasgasemissies evalueren.

Het rapport ‘Broken Record’ stelt vast dat er zeker al vooruitgang is geboekt sinds de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs. Toen die overeenkomst in 2015 werd aangenomen, werd nog verwacht dat niets ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, ons in 2030 met 16 procent meer uitstoot zou opzadelen.

Dat scenario houdt dus zeker geen stand: de verwachte toename onder de huidige omstandigheden is nu 3 procent. De inspanningen die de wereld deed zijn dus voelbaar, maar jammer genoeg absoluut niet voldoende, stelt het rapport.

De uitstoot van broeikasgassen moet veel drastischer dalen tegen 2030: een afname van 28 procent om in het 2 graden Celsius-traject te belanden, en maar liefst 42 procent om in het ‘veilige’ scenario te zitten waarbij we uitkomen op een temperatuurstijging van 1,5 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau.

Fossiele brandstoffen

Volgens de auteurs van het rapport zijn er een aantal bijzonder alarmerende conclusies: de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen is vorig jaar toegenomen met 1,2 procent. Het gaat dus niet de goede richting uit, want enkel een afbouw van schadelijke emissies kan de uitstoot doen dalen. Het verbruik van steenkool, olie en gas moet volgens hen dus dingend naar beneden, maar toch is de wereld er weerom niet in geslaagd om die boodschap te begrijpen en de consumptie van fossiele brandstoffen drastisch te verlagen, zo blijkt uit de resultaten.

Uiteraard formuleren de auteurs ook oplossingen die de klimaatonderhandelaars kunnen meenemen naar de cruciale klimaattop die eind november in Dubai van start gaat. “Landen met een grotere verantwoordelijkheid voor emissies dienen ambitieuzere maatregelen te nemen en ontwikkelingslanden te ondersteunen bij hun streven naar emissiearme ontwikkelingsgroei” klinkt het onder meer.

Verder wordt ook gekeken naar het potentieel en de risico’s van methodes om CO2 te verwijderen uit de atmosfeer, zoals oplossingen die op de natuur zijn gebaseerd en de afvang en opslag van CO2.