Wopke Hoekstra nieuwe lijsttrekker van het CDA (update 22:16)

Leestijd: 3 minuten

Vrijdag 11 december 2020 21:59 Bron: ADN/Foto R. Broekhuijzen wiki)
-‘s-Gravenhage- Wopke Hoekstra wordt de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Hij is door het partijbestuur voorgedragen. De minister van financiën heeft inmiddels te kennen gegeven bereid te zijn de zware taak op zich te nemen. Dat heeft partijvoorzitter Rutger Ploum vrijdagavond om 22.00 uur bekendgemaakt.

Hoekstra volgt Hugo de Jonge op die afzag van het lijsttrekkerschap, omdat het niet te combineren is met zijn werk als minister van volksgezondheid en de bestrijding van de coronacrisis.

“Zowel het bestuur als de CDA-raad waren unaniem. Het is mij een eer en genoegen om mee te delen dat Wopke Hoekstra hierin heeft bewilligd”, liet partijvoorzitter Rutger Ploum weten.

Op het congres van 9 januari zal aan de leden worden gevraagd in te stemmen met deze voordracht.

Wopke Bastiaan Hoekstra (Bennekom 30.09.1975) is politicus voor het Christen-Democratisch Appèl (CDA). Sinds 26 oktober 2017 is hij minister van Financiën in het kabinet-Rutte III. Eerder was hij lid van de 1e Kamer (2011-2017) en vicevoorzitter van de CDA-fractie aldaar.

Biografie

Hoekstra studeerde rechten in Leiden en haalde daar ook zijn propedeuse geschiedenis. In Leiden was hij Praeses van het Collegium van de Leidse Studenten Vereniging. In 2000 studeerde hij rechten en internationale politiek in Rome.

Voor zijn ministerschap was Hoekstra partner bij Mc Kinsey en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Scheepvaartmuseum. Eerder werkte hij voor Shell in Berlijn, Hamburg en Rotterdam.

Voor het CDA was hij onder meer penningmeester van de Eduardo Freistichting en bestuurslid van de afdeling Amsterdam. In december 2010 werd bekend dat Hoekstra zich verkiesbaar had gesteld voor de Eerste Kamerverkiezingen van 2011. Hij werd gekozen en op 7 juni 2011 beëdigd. Hij behandelde onder andere de wetsvoorstellen over de AOW en de nationale politie.

Als Eerste Kamerlid was Hoekstra onder meer actief in de Eerste kamercommissie voor financiën. In reactie op de pensioenbrief van toenmalig staatssecretaris Frans Weekers aan de Eerste Kamer waarin werd ingegaan op de bezwaren van de Senaat tegen een wetsvoorstel om de pensioenopbouw in 2015 fors te verlagen, liet hij op 7 september 2013 weten somber te zijn over mogelijke steun aan het wetsvoorstel. Hij wees op de inhoudelijke gevolgen en de onuitvoerbaarheid van het voorstel.

Hoekstra was daarnaast woordvoerder bij de behandeling van het enige wetsvoorstel in de periode 2015-2019 van de Eerste Kamer waarbij de zogenaamde ‘Wet van Noten’ (die stelt dat partijen zelden tot nooit anders stemmen in de Eerste Kamer dan in de Tweede Kamer) niet opging. Het CDA hielp het kabinet bij het niet indexeren van de kinderbijslag in 2013 aan een meerderheid in de Senaat. Ook stemde hij als enige CDA-senator voor afschaffing van de gewetensbezwaarde trouwambtenaren en voor het wetsvoorstel over lesbisch ouderschap.

In 2016 was hij voorzitter van de commissie die het CDA-verkiezingsprogramma voor de 2e Kamer 2017 opstelde. Na die verkiezingen vormde het CDA met verkiezingswinnaar VVD, D66 en de ChristenUnie een centrum-rechts kabinet, het kabinet-Rutte III. Hoekstra werd gevraagd als Minister van financiën en werd in oktober 2017 beëdigd.

Op 2 september 2019 hield Hoekstra de elfde HJ Schoo-lezing, waarin hij stelde dat “de Nederlandse identiteit in gevaar” zou zijn.

In 2013 werd Hoekstra door de parlementaire pers genomineerd voor politiek talent van het jaar. In 2016 was hij de een-na-jongste in de Volkskrant Top-200 van invloedrijkste Nederlanders.

Ministerschap

Op 26 februari 2019 maakte Wopke Hoekstra bekend dat de Nederlandse staat onder zijn toezien in de voorgaande maanden in het diepste geheim extra aandelen had verworven in KLM-Air France. Het doel was om een aandelenpakket op te bouwen van gelijke omvang als dat van de Franse staat en zo meer invloed te kunnen uitoefenen op toekomstige ontwikkelingen bij het bedrijf, in het Nederlandse publieke belang. Hoekstra werd later bekritiseerd vanwege de aankoop, omdat hij de 2e Kamer niet tijdig en volledig had geïnformeerd, in strijd met het budgetrecht.

Op Europees niveau verzette Hoekstra zich met succes tegen de uitgifte van eurobonds. Tijdens de coronacrisis kreeg hij felle kritiek uit Zuid-Europese landen, in het bijzonder Italië en Spanje, wegens de strenge voorwaarden die Nederland aan steunverlening wilde stellen. Later gaf hij toe dat zijn opstelling te weinig empathisch was geweest. Hoekstra betoonde zich in april 2020 opgetogen over het steunpakket waarover de ministers van Financiën overeenstemming hadden bereikt.

Lange tijd werd Hoekstra gezien als favoriet voor het partijleiderschap van het CDA en het lijsttrekkerschap van deze partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021. Op 17 juni 2020 gaf hij in een interview te kennen zich niet kandidaat te stellen voor de interne leiderschapsverkiezing binnen het CDA. Hij ziet zichzelf meer als een bestuurder dan als een beroepspoliticus. ‘Ik wil dicht bij mezelf blijven.’ Vervolgens werd hij door kandidaat-lijsttrekker Pieter Omtzigt genoemd als kandidaat-premier.