Bisschop Bätzing: Duitsland is een missieland

Leestijd: 2 minuten
Donderdag 16 mei 2024 ~ 10:46 uur ~ Bron: Redactie Kerk/KNA ~ Beeld: EMB/Bisdom

-Bonn- Volgens bisschop Georg Bätzing, voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie (DBK), is Duitsland tegenwoordig een ‘missieland’. De bisschop van het Duitse Limburg zegt dat in een recent interview met het tijdschrift ‘Leben jetzt’ van de Steyler Missionarissen.

Bisschop Georg Bätzing, voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie (DBK). Beeld EMB

 

 “De missie – of de nieuwe evangelisatie – is een thema geweest sinds Johannes Paulus II en ook voor Franciscus”, zegt de voorzitter van de DBK. “Wij leven in een missieland als je bedenkt dat minder dan de helft van de burgers van Duitsland nog een band heeft met de kerk.”

“Maar de andere helft is niet simpelweg ongelovig of afwijzend en daarom denk ik dat wij veel harder aan de weg moeten timmeren”, benadrukt Bätzing. “Wij moeten contact opnemen met deze mensen, met ze in gesprek gaan zonder belerend of opdringerig te zijn. De tijden van een missie met een negatieve connotatie zijn voorbij, maar reageren en spreken over de hoop die ons vervult.

Limburg

Bätzing is sinds 2016 bisschop van het Duitse bisdom Limburg en sinds 2020 voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie. In 2016 waren er ruim 630.000 katholieken in Limburg. In 2022 noemden minder dan 540.000 mensen in het bisdom zichzelf nog Rooms-katholiek. Hetzelfde geldt voor de cijfers voor gans Duitsland: terwijl er in 2020 ongeveer 22,19 miljoen Rooms-katholieken in Duitsland waren, waren dat er in 2022 nog ongeveer 20,94 miljoen.

Het Duitse eigen synodale pad, met voorstellen voor radicale verandering in de traditionele leer van de kerk, bestaat uit een meerderheid van de bisschoppen die oproepen tot een positieve houding ten opzichte van vrouwen en homoseksuelen binnen de kerk, zoals wijding van vrouwen tot pastorale ambten en het huwelijkssacrament voor LHBTI’ers.

De Steyler Missionarissen

Bätzing sprak bij de De Steyler Missionarissen, officieel bekend als de Sociëteit van het Goddelijk Woord,  een katholieke missionaire religieuze congregatie, opgericht in 1875 door Arnold Janssen in Steyl, Nederland. De naam Steyler komt precies van Steyl.

Deze missionaire orde werd opgericht met als doel de evangelisatie te helpen in landen waar het christendom niet de meerderheid vormt of waar een grote behoefte was aan her-evangelisatie. Leden van deze congregatie, waaronder priesters en lekenbroeders, zetten zich in voor onderwijs, pastoraal werk en het ondersteunen van achtergestelde gemeenschappen over de ganse wereld. Zij zijn aanwezig op vijf continenten en werken in vaak afgelegen of achtergestelde gebieden.