EU-Hof van Justitie: overheidsdiensten kunnen gebruik religieuze symbolen door werknemers verbieden

Leestijd: 2 minuten
Donderdag 30 november 2023 – 11:18 uur – Bron: Redactie Kerk/ADN – Beeld: Publiek domein

-Luxemburg- Het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg heeft door middel van een uitspraak bekrachtigd dat een overheidsdienst haar werknemers het gebruik van religieuze symbolen mag verbieden, wanneer deze zicht- en of hoorbaar zijn. Dit is een reactie op het verzoek van een rechtbank in de Belgische stad Luik die een werknemer verbood een hijab te dragen op haar werkplek.

 Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat “om een ​​volledig neutraal bestuurlijk klimaat te creëren, een openbaar bestuur het zicht en of hoorbare gebruik op de werkplek kan verbieden van elk teken dat filosofische of religieuze overtuigingen openbaart. Een dergelijke regel is niet discriminerend wanneer deze op algemene en ongedifferentieerde wijze wordt toegepast op al het personeel van een dienst.

De zaak betreft een medewerkster van de gemeente Ans (België), die haar taken als officemanager uitvoert zonder in contact te komen met klanten van de publieke dienstverlening, zij mocht op haar werkplek geen islamitische sjaal dragen.

Neutraliteit

Als gevolg van dit besluit heeft de betroffen gemeente het arbeidsreglement gewijzigd en eist nu van alle werknemers dat zij strikte neutraliteit in acht nemen: elke vorm van religie en het gebruik van ogenschijnlijke tekenen die hun ideologische of religieuze overtuigingen kunnen onthullen, zijn verboden.

De Islamitische medewerkster stelde daarop dat haar vrijheid van godsdienst werd geschonden en dat zij slachtoffer is van discriminatie. De arbeidsrechtbank van Luik, die de zaak behandelt, heeft het Hof van Justitie van de EU gevraagd of de door de gemeenteraad opgelegde strikte neutraliteitsregel aanleiding geeft tot discriminatie die in strijd is met het recht van de Europese Unie.

Het Hof van Justitie antwoordt dat het beleid van strikte neutraliteit, dat een openbaar bestuur aan zijn werknemers oplegt met het oog op het tot stand brengen van een volledig neutraal werkklimaat binnen het openbaar bestuur, als gerechtvaardigd kan worden beschouwd.

Elke lidstaat heeft echter een bepaalde mate van vrijheid in de toepassing en uitvoering. Zo mag een overheidsdienst bepalen dat personeel dat niet met klanten of bezoekers contact heeft wel dergelijke uitingen mag dragen of deze mag bedekken.