Kardinaal Hollerich wil gehuwde Priester en zegening van homoparen

Leestijd: 3 minuten

Zegenen is iemand het goede wensen, en God wenst niemand kwaad

Zondag 2 april 2023 – 06:55 uur – Bron: Redactie Kerk/La Stampa – Beeld: Publiek domein

-Luxemburg- De Luxemburgse Kardinaal Hollerich is duidelijk over zegeningen voor homoseksuele paren in de Rooms-Katholieke Kerk. “Zegenen is iemand het goede wensen, en God wenst niemand kwaad.” Lees verder onder de reclame>

Dat zegt Jean-Claude Hollerich in een interview met het Italiaanse dagblad ‘La Stampa’ van gisteren. “Ik denk dat de Kerk haar houding alleen kan veranderen na een lang en weloverwogen proces”, voegt hij eraan toe. “Maar wij moeten er nú naar streven het proces te versnellen, wij moeten de deuren voor iedereen openen.”

Scheppingsorde

Volgens de huidige Katholieke leer zijn homoseksuele handelingen in strijd met de Goddelijke scheppingsorde en zijn ze zondig. Tegelijkertijd moeten homoseksuelen volgens de Catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk ‘met respect, mededogen en tact’ worden tegemoet getreden.

Celibaat

Hollerich uitte zich ook inzake de verplichting van het celibaat voor Rooms-Katholieke Priesters. Zelf ervaart hij het celibaat als grote vreugde. “Maar ik ken veel Priesters die er onder lijden”, zegt de Kardinaal. Bovendien zijn er in veel delen van de wereld steeds minder jonge mannen die Priester willen worden. Hij vraagt zich af of het niet beter zou zijn wanneer getrouwde mannen ook de wijding kunnen ontvangen. “Maar dat is een beslissing die de Paus samen met de hele Kerk moet nemen”, aldus Hollerich.

Hollerich: “Deuren openen voor iedereen”

Hollerich

Paus Franciscus benoemde de Luxemburger onlangs tot lid van zijn belangrijkste adviesorgaan, de Kardinale Raad. Hollerich speelt ook een sleutelrol in de door de Paus afgekondigde Wereldsynode. “Wij moeten als Kerk een dialoog aangaan met de wereld en het heden en naar iedereen luisteren om te begrijpen waar mensen naar streven”, zegt de Kardinaal die steeds vaker ‘getipt’ wordt als mogelijk opvolger van de huidige Paus.

“De Kerk moet niet langer worden gezien als een ‘klerikale dictatuur’. Pausen, Kardinalen, Bisschoppen en Priesters maken deel uit van het volk van God – net als leken die niet gewijd zijn. Wij kunnen geen Priester of Bisschop zijn zonder het volk – wij zijn er voor het volk”, zegt Hollerich.

Tijdens de komende Bisschoppensynode zal de Luxemburger een belangrijke spil zijn in de beraadslagingen. Een van zijn taken is de stand van de beraadslagingen op belangrijke punten samen te vatten en zo heeft hij een beslissende invloed op de formulering van ontwerpresoluties. Het hoofdonderwerp van de Synodebijeenkomst in oktober 2023 en 2024 is de omvorming van de Rooms-Katholieke Kerk tot een ‘Synodale Kerk’. Lees verder obnder de reclame>

BIO:

Jean-Claude Hollerich, 9-8-1958 is een Luxemburgse Kardinaal. Hollerich bezocht het Gymnasium en studeerde vervolgens aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Riome, terwijl hij verbleef in het Pauselijk Duits-Hongaars College. Hij trad in 1981 in bij de orde der Jezuïeten. Hij studeerde vervolgens in Tokio aan de Sophia Universiteit Japans en rondde zijn theologische studies af aan de Universiteit van Frankfurt.

Hollerich werd op 21 april 1990 tot Priester gewijd. Van 1990 tot 1994 was hij voor het aartsbisdom Luxemburg verantwoordelijk voor het roepingenpastoraat. In 1994 vertrok hij opnieuw naar Japan, dit keer om aan dezelfde universiteit Duits en Frans te gaan doceren. In 1999 werd hij aalmoezenier van de Sophia Universiteit van welke universiteit hij in 2008 vice-rector werd. Hollerich werd op 12 juli 2011 tot Aartsbisschop van Luxemburg benoemd. Sinds 2018 is Hollerich voorzitter van COMECE.

Hollerich werd tijdens het Consistorie van 5 oktober 2019 Kardinaal gecreëerd. Hij kreeg de rang van Kardinaal-Priester. Op 7 maart 2023 werd Hollerich benoemd tot lid van de Raad van Kardinalen.