Kerken vragen EU om hulp voor Armenië

Leestijd: 2 minuten
Vrijdag 10 november 2023 -06:03 uur – Bron: Redactie Kerk/Marit Henneman/CEC – Beeld: Publiek domein

-Genève- De Conferentie van Europese Kerken (CEC) en de Wereldraad van Kerken (WCC) hebben hun bezorgdheid geuit aan de Europese Unie over de situatie in de Kaukasus in verband met de uittocht van bijna de gehele etnisch Armeense bevolking van Nagorno-Karabach. Lees verder onder de reclame>

Humanitaire hulp

Op 12 oktober stuurden zij hierover een gezamelijke brief aan Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. In de brief wordt de EU onder andere gevraagd om de financiële steun voor de verstrekking van essentiële humanitaire hulp aanzienlijk te verhogen.

“Met het oog op de massale uittocht van Armeniërs uit Nagorno-Karabach doen we een beroep op de EU en op alle leden van de internationale gemeenschap om onmiddellijke en langdurige humanitaire hulp te bieden aan de vluchtelingen, met name de meest kwetsbare en armere leden van de gemeenschap die nog steeds geen adequate hulp hebben om te voorzien in hun basisbehoeften aan voedsel, onderdak en medische zorg, en aan onderwijs voor hun kinderen.”

Invallen

Daarnaast vraagt de brief aandacht voor de vrees voor nieuwe invallen. “We willen ook uw aandacht vestigen op de vrees voor mogelijke verdere territoriale invallen door Azerbeidzjan in het zuiden van Armenië, met de bedoeling om met geweld een territoriale verbinding tot stand te brengen met zijn enclave Nachchivan. In deze context krijgt de rol van de EU in Armenië een veel grotere betekenis.”

De CEC en de WCC spreken hun grote waardering uit voor de belangrijke bijdrage die de EU-missie al heeft geleverd bij het monitoren van de situatie langs een deel van de oostgrens van Armenië met Azerbeidzjan. Maar “gezien de dramatische verschuiving in de omstandigheden in de regio zijn wij er echter van overtuigd dat een aanzienlijke versterking van het personeel en de middelen van de EU-missie nodig zal zijn om het risico van een dergelijke inval te beperken en het vertrouwen onder de Armeense bevolking te helpen herstellen”, vervolgt de brief. “Een andere belangrijke factor voor de toekomstige betrekkingen in de regio is de manier waarop Azerbeidzjan nu omgaat met het Armeense religieuze en culturele erfgoed in Nagorno-Karabach.”

Op woensdag 8 november zal een delegatie van de Armeense gemeenschap in Nederland te gast zijn bij een vergadering van de plenaire Raad om de situatie in en om Nagorno-Karabach te bespreken.