Requiemmis voor architect Cuypers

Leestijd: < 1 minuut
Zondag 14 januari 2024 ~ 06:00 uur ~ Bron: Redactie Kerk/Bisdom ~ Beeld: Publiek domein

-Haarlem- Op 20 januari 2024 zal het 75 jaar gele­den zijn dat Joseph Cuypers overleed. Zijn om­vang­rij­ke architecto­nische en kunst­zin­nige nalaten­schap is aan­lei­ding voor een natio­naal ‘Joseph Cuypers Jaar’. De aftrap van dit Cuypers­jaar zal plaats­vin­den in Josephs ‘magnum opus’, de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem.

Deze dag begint -geheel zoals hij dat zelf gewild zou hebben- met een Heilige Mis uit dank­baar­heid. Ver­vol­gens zal prof. dr. Sible de Blaauw, voor­zit­ter van de Stich­ting Cuyperiana, een lofrede uit­spre­ken met als titel: ‘Joseph Cuypers en het ideaal van de ka­the­draal’ in de (verwarmde) plebanie en wordt een in­ter­ac­tie­ve rond­lei­ding gehou­den door de ka­the­draal.

Pro­gram­ma

12.30 uur Inloop
13.00 uur H.Mis met cele­brant ple­baan Floris Bun­scho­ten
14.00 uur Koffie/thee en iets lekkers
14.30 uur Lofrede door prof. dr. Sible de Blaauw
15.15 uur In­ter­ac­tie­ve rond­lei­ding onder lei­ding van een gids
15.45 uur Afslui­ting onder het genot van een hapje en een drankje

Aanmel­den

Aanmel­ding wordt gevraagd via info@cuyperiana.nl

Organi­sa­tie

De organi­sa­tie van deze dag is in han­den van de Stich­ting Cuyperiana, de Pa­ro­chie RK Haar­lem en de Vrien­den­kring KoepelKa­the­draal.