Bisschoppen besluiten: Ook dit jaar geen Kerstnachtmissen en per direct kerk om 1700 uur dicht !

Leestijd: 3 minuten

Rooms-Katholieke Kerk schrapt vieringen na 17.00 uur, ook rond Kerstdagen. Besluit gaat per direct in !

Woensdag 01 december 2021 09:55 – Bron: Redactie kerk/Aartsbisdom – Beeld: PB
  -Utrecht- In de Rooms-Katholieke Kerk worden vanwege de coronamaatregelen voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden, hebben de Nederlandse bisschoppen besloten. Ook rond de Kerstdagen zijn er na deze tijd geen Missen of woco-vieringen meer. Dat betekent dat er net als vorig jaar geen Kerstnachtmissen zullen zijn. Avonddiensten op weekdagen en zaterdag worden vervroegd, zodat deze om 17.00 uur zijn afgelopen.

“Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan, gaat de bisschoppen zeer aan het hart”, meldt de Bisschoppenconferentie in een verklaring. “Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn.”

De Bisschoppen willen met hun besluit naar zeggen een massale beweging van mensen die tegelijk naar de Kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. “Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren met meerdere vieringen op één avond.” De kerk wijst erop dat dit besluit nu al is genomen omdat de voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen binnenkort beginnen of al zijn begonnen.

Eerder keerden binnen de Rooms-Katholieke Kerk het mondkapje en de anderhalvemeterregel al terug. In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit toelaat, moeten gelovigen voortaan hun plek reserveren.

UPDATE 11:45 UUR

Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn.  Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor de vieringen van het komend weekend.

Anderhalve meter

De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op anderhalve meter toelaat wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd.

De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de eerdere afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd. (Zie bericht van 10 november)

Toeleven naar Kerstmis

Zondag 28 november is de Advent begonnen: een periode van toeleven naar Kerstmis en het gezamenlijk vieren van de komst van Christus. Ook dit jaar worden Advent en Kerstmis door de coronapandemie een periode van aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Net als vorig jaar zijn er met Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan. De bisschoppen vragen parochies om de mogelijkheden om Kerstmis overdag te vieren -ook in de dagen van het kerstoctaaf- volop te benutten.

Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren met meerdere vieringen op één avond.  Dat de bisschoppen dit besluit nu al hebben genomen en bekendmaken heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen binnenkort starten of al gestart zijn.

Incasseringsvermogen

De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren. De bisschoppen spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten.

Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, op de liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is.

Kijk hier voor de oproep die de bisschoppen al eerder deden: Vier Kerstmis!