RUURLO: acties voor behoud van Sint Willibrorduskerk

Leestijd: 4 minuten

RUURLO – Als men vanuit westelijke richting Ruurlo binnenkomt, vormt, nadat men Kasteel Huize Ruurlo is gepasseerd, binnen de bebouwde kom de Sint Willibrorduskerk de eerste absolute ‘blikvanger’ van het dorp. Een prachtig monumentaal pand dat onmiskenbaar aan Ruurlo verbonden is en moet blijven. Maar dat laatste is niet zo eenvoudig en vanzelfsprekend. De Sint Willibrorduskerk, gebouwd in 1869 naar het ontwerp van Pierre Cuypers – tevens architect van het Rijksmuseum – heeft dringend behoefte aan grootschalig onderhoud. Om dit onderhoud uit te kunnen voeren, is er de komende jaren veel geld benodigd. Daarvoor is enkele maanden geleden de Stichting Behoud Willibrorduskerk Ruurlo opgericht. Deze stichting heeft een eigen website welke begin augustus operationeel wordt: behoudwillibrordkerkruurlo.nl.


De Stichting Behoud Willibrorduskerk Ruurlo gaat zich inzetten om de benodigde investering, ruim € 100.000 in vijf jaar, bij elkaar te krijgen voor het grootschalige onderhoud dat noodzakelijk is zoals schilderwerk en het vervangen van het zink- en loodwerk en klokkestoel. De eerste activiteit daarvoor is het Benefietconcert van de bekende van oorsprong Achterhoekse zanger en presentator Ernst Daniël Smid, samen met zijn dochter Coosje (bekend van The Voice of Holland) en pianist Rob Mennen op 12 augustus in de kerk.

Benefietconcert en veiling van bijzondere diensten en goederen

Ook prijkt er inmiddels een veiling van spectaculaire diensten en goederen op de agenda die op zondag 14 oktober in de kerk zal plaatsvinden onder leiding van veilingmeester Harry Kasteel. Het bestuur van Stichting Behoud van Willibrorduskerk Ruurlo wordt gevormd door Ineke Peterse, Lilian Beeks en Theo te Brake en een activiteitencommissie die uit Diederik Stolk, Stefanie te Brake, Rob Teunissen, Ineke Peterse, Anton Giesen en Bertram Oomen bestaat.

De geloofsgemeenschap H. Willibrordus Ruurlo maakt deel uit van de regionale parochie HH Twaalf Apostelen die uit veertien geloofsgemeenschappen bestaat.

“Als locatieraad zijn we verantwoordelijk voor het onderhoud en de exploitatie van de Sint Willibrorduskerk. De betrokkenheid van de parochianen bij de kerk uit zich voor een belangrijk deel in de geldelijke bijdragen. Financieel is de gemeente gezond. Maar er is onvoldoende financiële ruimte om het grootschalige onderhoud te plegen. Een structureel probleem vormt daarbij het teruglopende en sterk vergrijzende aantal parochianen. Onze parochie telt momenteel 1100 parochianen ‘op papier’ waarvan er 470 ‘kerkelijk’ betrokken zijn. Het daadwerkelijke aantal parochianen dat gebruik maakt van de diensten ligt nog op een veel lager aantal. Deze terugloop is in de afgelopen jaren dan ook zichtbaar geworden in het kerkbezoek”, zo verklaart penningmeester Theo te Brake van de locatieraad.

Voor en door Ruurloërs’
Met de organisatie van het Benefietconcert op 12 augustus en de veiling op zondag 14 oktober wil de Stichting Behoud Willibrorduskerk Ruurlo de eerste aanzet geven om de gelden voor de investering, ruim € 100.000 in vijf jaar, bij elkaar te krijgen voor het grootschalige onderhoud dat noodzakelijk is. “En daarbij willen wij de gehele Ruurlose gemeenschap betrekken. Het zijn activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. Laat dat duidelijk zijn. Menige Ruurloër verklaart de kerk prachtig te vinden. We hopen dat die mensen ons ook ondersteunen door aan de activiteiten die we gaan ontplooien deel te nemen onder de noemer van ‘Voor en door Ruurloërs'”, aldus Anton Giesen die in het verleden ook bij eerdere acties van de kerk betrokken was.

Geschiedenis
De geschiedenis van de Sint Willibrorduskerk Ruurlo gaat terug naar 1871 toen de kerk werd ingewijd en in 1884 geconsacreerd werd door de toenmalige aartsbisschop van Utrecht Mgr. P.M. Snickers. Bouwmeester was de beroemde architect P.J.H. Cuijpers. De RK geloofsgemeenschap in Ruurlo bestond al in de middeleeuwen. De eerste vermelding van een parochie op deze plaats dateert uit 1326. Uit die tijd stamt ook de grote, nu protestante, kerk op het Kerkplein. Sinds de reformatie, rond 1600, mochten katholieken hun vieringen niet meer in de dorpskerk vieren. Vanuit Ruurlo ging men toen te voet naar het barokke kerkje in Zwillbrock, net over de grens bij Eibergen/Groenlo.

Na de reformatie werd in 1801 de St. Willibrordusparochie Ruurlo opgericht. In 1804 bouwde men een bescheiden schuurkerkje, gelegen op de plek waar nu de RK-begraafplaats is. Dankzij een legaat van de Baron van Dorth tot Medler uit Vorden kon men in 1868 beginnen met de bouw van een nieuwe kerk. Deze werd gebouwd op de plek waar voordien het Kerkmeestershuis had gestaan.. Aardig detail is dat de baron bepaald heeft dat de kerktoren hoger moest worden dan die van de hervormde kerk. De bouw van de huidige kerk werd voltooid in 1870-1871. Bij het betreden van de kerk ziet men als eerste het prachtige grote kerkvenster boven het priesterkoor. Dit venster werd in 1937 dichtgemetseld.

De pastoor had last van het zonlicht tijdens de heilige mis die toen nog door de voorganger met de rug naar de parochianen werd gecelebreerd. In 2007 is het venster prachtig gerestaureerd en in ere hersteld. De kerk is gebouwd als driebeukig Godshuis in neogotische stijl met een toren van drie geledingen met naaldspits.

De kerk telt ruim tweehonderd zitplaatsen. In de kerk ziet men vier beelden aan de zijbeuken: Sint Jozef in de afbeelding ‘voedster vader’ met Jezus aan de hand, St. Willibrordus de patroonheilige van de kerk, St. Fransiscus van Assisi en St. Antonius van Padua als verkondiger van het geloof. De glas in lood vensters in de zijwanden zijn origineel en dateren uit 1870. het is niet bekend wie de glazenier was.

Bron en foto: behoudwillibrordkerkruurlo.nl