Wolvega: Van conducteur tot pastoraal werkster

Wolvega – Lidy Langendijk wordt DV zaterdagavond als nieuwe pastoraal werker gepresenteerd in de Heilige Petrus en Paulusparochie in Wolvega. Zij is de opvolgster van Marie Tiesinga.

Lidy Langendijk (59) is geboren en getogen in Noordwijk en voelde in haar jeugd al dat zij pastor wilde worden: ‘Mijn ouders zagen het echter niet zitten dat ik theologie ging studeren; een vrouw als priester, nee dat kon niet. Let wel: het is veertig jaar geleden dat dit speelde.’

Langendijk koos voor de kweekschool (huidige PABO), maar haakte na een jaar stage af omdat zij te hulpgericht was in het onderwijs. Daarna volgden enkele jaren werken als conducteur bij de nederlandse spoorwegen. Daar kon zij ook iets pastoraals doen: ‘Op vrije reisdagen trekken ouderen eropuit naar kinderen en kleinkinderen of maken gewoon een reisje om de eenzaamheid te ontvluchten. Door een praatje met hen te maken kon ik iets voor hen betekenen.’

Samuël

Daarna studeerde Langendijk HBO-Inrichtingswerk en vond een baan in een tehuis voor moeilijk lerende kinderen. Op haar dertigste trof zij een vrouwelijke pastor en voelde als het ware een vorm van verliefdheid: ‘Het kán dus tóch, vrouwen in dit ambt.’ Zij volgde in deeltijd de theologieopleiding aan de KTU in Amsterdam. ‘Tussendoor leek het wel het verhaal van Samuël; ik voelde enkele keren dat ik geroepen werd naar het werk met de kinderen. De studie heeft daardoor tien jaren geduurd.’

Na voltooiing ging zij als pastoraal werker aan de slag in Maarssen en omgeving en daarna deed zij opbouwwerk in Leidsche Rijn. De afgelopen ruim drie jaren werkte zij in de regio Houten en Culemborg.

Ook in haar nieuwe omgeving richt zij zich op het Pastoraat. De drie Paters zijn en blijven beschikbaar voor de bediening van de sacramenten. ‘De reden dat ik naar deze omgeving solliciteerde was vooral dat het een kleiner gebied is waarin ik hoop de mensen beter te leren kennen door hen vaker te kunnen ontmoeten. Wij (Langendijk heeft een huisgenote voor wie zij mantelzorger is) gaan in de pastorie wonen en dat moet een open huis worden. Daarnaast zorgen de gesprekjes bij de winkel en op straat ook voor de noodzakelijke contacten.’

Na de winter kan men Langendijk op gezette tijden ook op de begraafplaats vinden: ‘Er staat hier een bankje en mijn plan is om daar als het ware het bekende ‘bakkie troost’ (EO tv-programma)te bieden. Dat deed ik in de vorige Parochie ook. Daar hadden wij overigens ook in oecumenisch verband een gespreksuurtje in de plaatselijke brasserie. Ook hadden wij middagen ‘Thee met een thema’. Aan de hand van de labeltjes van Pickwickthee, waar korte vragen op staan, kan men ook het gesprek op gang brengen. Op zulke manieren komen de mooiste gesprekken tot stand. Dat vind ik het belangrijkste in het Pastoraat, dat je het verhaal van God met de mensen verder schrijft met die mensen. Als ik er niet wil zijn voor de mensen, dan moet ik weg zijn.’

De toekomst

Tegenwoordig wordt vaak gevraagd: wat is de toekomst van de kerk? Langendijk wil de vraag graag omdraaien: wat is de kerk van de toekomst? ‘De huidige vorm van kerk-zijn voldoet niet meer; wij zien overal krimp. Parochianen vinden het moeilijk als een kerkgebouw gesloten wordt, maar wij moeten hen mobiliseren om over de grenzen te kijken. En het is vijf voor twaalf. Ons doel zou ook niet in de eerste plaats moeten zijn: hoe krijgen wij de jongeren in de Kerk? Het doel zou moeten zijn om geïnteresseerd te zijn in jongeren en hun leven en leefwereld.’

Langendijk wil daarom dat de kerk veel meer moet doen met sociale media. ‘De Kerk zal twee sporen moeten hanteren. Zo lang mogelijk houden wat je hebt, en tegelijkertijd voorbereid zijn op de vraag wat gedaan moet worden als dat niet lukt. De huidige Paus geeft daarvoor gelukkig de ruimte. Vieringen kunnen voor hem ook ergens anders dan in een groot Kerkgebouw plaatsvinden en geloven doe je niet alleen op zondag. Het gaat mij om de zorg voor mensen en het biddend bij elkaar komen.’

De presentatie is DV zaterdag om 19.00 uur.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*