VN: “Toenemende haat tegen Roma”

-Geneve- (KNA) De Verenigde Naties zien een wereldwijde toename van haat tegen Roma-zigeuners. Racistische vooroordelen en discriminatie zijn sinds de uitbraak van de Corona-pandemie weer sterk toegenomen, zei VN-ambassadeur voor de minderheden, Fernand de Varennes, gisteren in Geneve.

Zondag 2 augustus worden wereldwijd de Roma-slachtoffers herdacht, die leden onder het nationaalsocialistische regime in Duitsland (1933-1945). Rond 200.000 tot 500.000 leden van de minderheid zijn volgens schattingen gedurende de Holocaust vermoord. Het exacte aantal kon nooit exact worden vastgesteld omdat de Roma destijds ‘reizigers’ waren en dwars door Europa trokken, daardoor stonden zij niet, zoals de Joden, gemeentelijk geregistreerd.

De gedenkdag zal worden benut, om de slachtoffers weer meer onder de aandacht te brengen en racisme, in welke vorm dan ook, af te wijzen, aldus Varennes.
“Ontmenselijking van en laster over Roma, die in het verleden tot gruweldaden hebben geleid, mag nooit in een andere vorm voortbestaan, bijvoorbeeld door haatoproepen in de sociale media.” (Foto: Bundesarchiv)

Geef een reactie op dit artikel