Jonge Katholieken in Bisdom Aken eisen zegenritus voor homoparen

Leestijd: 2 minuten
Zondag 24 januari 2021 01:49 Bron: Redactie kerk/KNA Foto: PB

-Aken (D)- De Bond van Duitse Katholieke Jongeren (BDKJ) in het bisdom Aken pleit ervoor dat homoseksuele stellen gezegend kunnen worden in de Katholieke kerk. Bisschop Helmut Dieser zou een overeenkomstige zegeningsritus moeten introduceren, wordt gezegd in een unaniem besluit van de Diocesane vergadering van BDKJ. Daarnaast sprak de koepelorganisatie vrijdagavond de verwachting uit dat de kerk partnerschappen van hetzelfde geslacht oprecht gaat waarderen.

Volgens de huidige leer van de Katholieke kerk is het geen zonde om je homoseksueel te voelen. Seksuele handelingen met iemand van hetzelfde geslacht zijn “op zich niet oké”. Het uitleven van seksualiteit is voorbehouden aan het huwelijk, dat alleen door een man en een vrouw kan worden gesloten. Om deze reden wijst de kerk een zegenritus van homoseksuele partnerschappen af. Er bestaat ook bezorgdheid dat de gelovigen een dergelijke ritus zouden kunnen verwarren met het huwelijk. In de afgelopen jaren staan steeds meer Duitse Bisschoppen echter open voor de introductie van een zegenritus voor paren van hetzelfde geslacht. Het is één van de belangrijkste thema’s tijdens de Synodale Weg-conferentie.

De synodale weg is een breed project in Duitsland voor een gestructureerd debat binnen de Rooms-Katholieke kerk in Duitsland. Het is bedoeld om vragen te behandelen die in het najaar van 2018 zijn gerezen na de publicatie van het MHG-onderzoek naar seksueel misbruik in de (Duitse) kerk. De Duitse Bisschoppenconferentie en het Centraal Comité van Duitse Katholieken zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het discussieproces, dat gepland staat voor twee jaar en op 1 december 2019 van start ging. Begin 2020 kort voor de eerste echte discussierondes brak ook in Duitsland de corona-pandemie uit. Hierdoor kwam de discussie stil te liggen. De hoop is dat men in het tweede kwartaal van 2021 verder kan gaan.

Volgers van de ontwikkelingen in de Duitse RK-kerk zien een groot verlangen onder de nog aanwezige kerkgangers naar modernisering van de Duitse Katholieke kerk. De belangrijkste wensen van deze groeperingen, zoals de Maria 2.0-beweging, zijn toelating van vrouwen tot alle gewijde ambten, zegenritus voor homoparen en meer rechten en taken voor leken. Opmerkelijk veel Bisschoppen kunnen zich vinden in deze wensen, tot grote ergernis van Rome en deels ook van de Paus.

Hoewel de uitkomst van de Synode niet te voorspellen is, lijkt het niet uitgesloten dat het zelfs kan leiden tot een schisma (kerkscheuring) in Duitsland. Aangezien de Duitse RK-kerk getalsmatig groot is en financieel met die van de Verenigde Staten tot de rijkste binnen de Roomse kerk behoort, worden de ontwikkelingen dan ook door het Vaticaan nauwlettend gevolgd. Tenslotte begon de reformatie onder Luther ook op Duits grondgebied, hetgeen destijds schromelijk onderschat werd.