Pastoor blijft bij anti-homo Kerstpreek

 

 -West Maas en Waal- In de parochie van Pastoor Marc Massaer is ‘onrust’en sympathie ontstaan na een publicatie op de Parochiewebsite, daarop laat de Pastoor weten dat hij nog steeds achter zijn Kerstpreek van 2e Kerstdag  2018 staat. Een preek die volgens een aantal Parochianen als homo-onvriendelijke Kerstpreek wordt gezien, anderen vinden de standpunten van de Pastoor prima en goed Katholiek.

Ik vind dat de Kerk ‘niets anders dan haar leer’ moet verkondigen, schrijft hij op de website van de Christoffelparochie. In zijn Kerstpreek sprak hij over  ‘de indoctrinatie van de genderideologie’ die ‘rechtstreeks ingaat tegen de scheppingsorde, en datgene promoot wat niet katholiek is’.  Sommige parochianen vatten de preek op als een afkeuring homoseksualiteit, hetgeen de Pastoor overigens nooit letterlijk gezegd heeft.

Ik wil niemand uitsluiten of kwetsen iedereen is van harte welkom in de kerk

De pastoor bracht in zijn preek naar voren dat alleen ‘Heilige gezinnen’ van man, vrouw en kinderen vrede en harmonie kunnen brengen in een mensenleven, de strekking van zijn woorden werd door een aantal Parochianen niet begrepen en gaf aanleiding tot verontrusting.

Het eveneens onaangenaam getroffen Kerkbestuur ging daarop niet met de Pastoor in gesprek maar met de Bisschop. Naar verluidt is de recente publicatie van Massaer daar een resultaat van. Vice-voorzitter Jan de Leeuw van het Parochiebestuur was niet bereikbaar voor commentaar.  De pastoor zelf geeft geen commentaar na ,,alles wat er gebeurd is”.

Zoals er regels zijn in elke club of vereniging, zo zijn er ook regels in onze kerk

Marc Massaer, Pastoor

Op de website zegt de Pastoor dat hij blijft bij zijn woorden. Want, schrijft hij, ‘zoals er regels zijn in iedere club, vereniging en in de samenleving zo zijn er ook richtlijnen of regels in onze kerk. En zonder verkeersregels verandert ook het verkeer in een chaos met vele ongelukken.’  Als de tijdgeest ingaat tegen het Rooms-Katholieke geloof en mensen daarmee ‘misleidt’, dan moet het geloof volharden in zijn regels, schrijft Massaer. ‘Niet met alles wat er leeft in de samenleving kan de Kerk instemmen, ook al wordt dit als een verworven recht beschouwd.’ De Rooms Katholieke kerk bepaalt volgens de Dreumelse Pastoor wat moreel juist is. (MB)

Bron: Omroep GLD/Gelderlander/ADN foto: Parochie

 

Geef een reactie op dit artikel