Nationale herdenking Koningin Elizabeth 17 september – 17.00 uur – Nicolaasbasiliek A’dam

Leestijd: < 1 minuut

 

Donderdag 15 september 2022 – 10:10 – Bron: RKK – Beeld: MariaBode
 -Haarlem/Amsterdam- In her­in­ne­ring aan de overle­den Britse koningin Elizabeth II vindt een nationale her­den­kings­vie­ring plaats in de basiliek van de H. Nicolaas in Am­ster­dam. Ie­der­een is uit­ge­no­digd om deze speciale Choral Evensong mee te maken op zater­dag 17 sep­tem­ber om 17.00 uur.

Deze oecu­me­nische vie­ring wordt voor­ge­gaan door mgr. Jan Hendriks, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en predi­kant René de Reuver, scriba van de PKN, in aanwe­zig­heid van ver­te­gen­woor­digers van andere geloofs­ge­meen­schappen.

De Britse am­bas­sa­deur Joanna Roper houdt een toe­spraak tij­dens deze nationale dank­dienst, die recht­streeks door KRO-NCRV wordt uitgezon­den op NPO2. Aan haar wordt het con­do­lean­ce-register overhan­digd, dat sinds het over­lij­den van de koningin door velen in de kerk is onder­te­kend.

De Evensong-traditie wordt iedere zater­dag­mid­dag hoog gehou­den in de Nicolaas-basiliek tegen­over het Centraal Station. Dirigent Giles Brightwell, afkoms­tig uit Engeland ver­zorgt ook tij­dens de speciale dienst van zater­dag aanstaande de muziek met de lan­de­lijk bekende Capella Nicolaï.