Tag: biden

VIDEO: Hoogleraar kerkgeschiedenis: “President Biden wordt niet geweigerd bij communie”

Leestijd: < 1 minuut   -Hilversum- Omdat president Biden het recht op abortus verdedigt, wil een aantal priesters hem de communie kunnen weigeren. Op een bisschoppenconferentie is een document aangenomen dat ertoe kan leiden dat katholieke politici als Biden worden berispt voor steun aan abortuswetgeving. “Het is een besluit op papier en het zal echt […]

Besluit: Geen H. Communie voor Biden?

Leestijd: < 1 minuut   -Washington- Met een toch nog onverwachte meerderheid, heeft de VS-Bisschoppenconferentie zich uitgesproken voor een werkdocument inzake aanpassingen in de Eucharistie, in het bijzonder waar het politici betreft die het niet zo nauw nemen met de leer van de Moederkerk. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor Amerikaanse toppolitici. Met 168 tegen […]

Komt er een Communieverbod voor Biden? Kerkjuristen sceptisch.

Leestijd: < 1 minuut   -Washington- Na de vermanende woorden van het Vaticaan aan de VS-Bisschoppen, om zich in het debat rond het uitreiken van het Sacrament aan politici, die een liberale houding hebben ten aanzien van abortus, terughoudend op te stellen, houden kerkjuristen een Communieverbod nu voor uitgesloten. Volgens het Katholieke mediabedrijf NCR […]

VS-Bisschoppen stemmen over H. Communie voor Biden

Leestijd: 2 minuten   -Washington- De VS-Bisschoppenconferentie wil, volgens een persverklaring, tijdens hun voorjaarsvergadering in juni een stemming houden, over de vraag of de Katholieke VS-President Joe Biden ondanks zijn liberale houding inzake abortus, wel of niet de H. Communie mag ontvangen. Dit voornemen is inmiddels door de woordvoerster van de Bisschoppenconferentie Chieko […]

VS-Katholieken tegen weigering H. Communie aan Biden

Leestijd: 2 minuten Nog maar 29 procent van de gelovigen wil de Katholieke Amerikaanse President het Sacrament ontzeggen.  -Washington- Meer dan tweederde van de Katholieken in de Verenigde Staten is tegen het weigeren van de H. Communie aan President Joe Biden, ondanks zijn opvattingen over abortus, huwelijk en genderidentiteit. Volgens een nieuwe peiling […]

Kardinaal Tobin: Geen probleem als Katholiek stemt op Biden

Leestijd: < 1 minuut “Ik zie voor Katholieken geen problemen, wanneer zij met een zuiver geweten op de heer Biden stemmen” -Washington- (1010WINS/KNA) VS-Kardinaal Joseph Tobin uit Newark heeft zijn uitspraken met betrekking tot Presidentskandidaat Joe Biden toegelicht. Zijn positieve uitingen moeten niet gezien worden als stemadvies, aldus de officiële verklaring van zijn Bisdom. […]