Hekserij-conferentie in Nigeria

-Abuja- (BBC) In Nigeria heeft een confrentie over het thema hekserij voor tal van protesten gezorgd. De conferentie ging volgens de BBC dinsdag van start aan de universiteit van Nigeria in Nsukka.

Kort voor aanvang werd de titel van de conferentie van ‘Hekserij: Betekenis, factoren en praktijken’ in ‘Dimensies in menelijke gedragingen’ gewijzigd. Voorafgaand aan de conferentie was er veel kritiek.

Protesten tegen de twee-daagse conferentie waren er van de zijde van de Raad van Kerken, de Christelijke Vereniging Nigeria (CAN) en de vereniging van Christelijke Studenten. Volgens de organisatoren zullen er op academisch niveau discussies gehouden worden over het fenomeen hekserij.

Nigeria is een diep religieus land; ongeveer de helft van de bevolking rekent zich tot de Islam, de andere helft tot het Christendom. Ook het geloof in hekserij, vaak als ‘Juju’ aangeduid, is wijd verbreid.

Geef een reactie op dit artikel